Alberts, A.
Inleiding tot de kennis van de ambtenaar
G.A. van Oorschot, 1986
 Buku Teks
Scheffer, C.F.
Enigen aspecten van de verhouding tussen de staat en hetalgemene bankwezen
Noordhoff-Kolff, 1953
 Buku Teks
Kiers, Jantinus
De bevelen des konings : de verhouding van koning, minister en landvoogd, historisch verklaard / J. Kiers
A. Oosthoek, 1938
 Buku Klasik
Huijgen, W.G.
Aansprakelijkheid van de overheid Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
Kluwer, 1991
 Buku Teks
Berkum, Anton van
De middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot oudfransche origineel Anton vab Berkum
Groningen Wolters 1897
 Buku Teks