Valkhoff, J.
Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838) / J. Valkhoff
N.V. De Arbeiderspers, 1949
 Buku Teks
Goede, Arian de, author
Nederlandse Rechtsgeschiedenis
W. Verluys N.V., 1949
 Buku Teks
Bannier, G.W.
Grondwetten van Nederland : teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere staatsstukken, historische toelichtingen en eeinige tabellen / verzameld door G.W. Bannier
N.v. uitgevers-maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, 1936
 Buku Klasik
Polak, Leo, 1880-1941, author
De zin der vergelding : een strafrechts-philosophisch onderzoek
G. A. Van Oorschot, 1947
 Buku Teks
International law in the Netherlands . volume 3 / Edited by H.F. van Panhuys
OCEANA Publications, 1980
 Buku Teks