Rahmi Tri Sutanthi
Undang-undang Johor suntingan teks, deskripsi isi, dan perbandingannya dengan undang-undang Melaka
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2005
 UI - Skripsi (Membership)
Young, Eun Chun
Hubungan semantis antar klausa dalam Hikayat Sri Rama dan Undang-undang Melaka
1989
 UI - Skripsi (Membership)
Abdul Latif Abu Bakar
Sejarah di Selat Melaka
Persatuan Sejarah Malaysia, 1984
 Buku Teks
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Perihal undang-undang
Konstitusi Press, 2006
 Buku Teks
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Perihal undang-undang
Rajawali, 2010
 Buku Teks