Huijgen, W.G.
Aansprakelijkheid van de overheid Graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht
Kluwer, 1991
 Buku Teks
Loeff, J.A.L.M.
Vervoer ter zee publiek-en privaatrecht
W.E.J. Tjeenk Willink, 1981
 Buku Teks
Cleveringa, R.P.
Het Nieuwe Zeerecht (Publiek en Privaatrecht) / door Mr. R.P. Cleveringa
W.E.J. Tjeenk Willink, 1946
 Buku Teks
Bemmelen, Jacob Maarten van, 1898-
Publiek en Privaatrecht No. 26: Criminologie - Leerboek der misdaadkunde
W.E.J. Tjeenk Willink, 1952
 Buku Teks
Bool, J.
De gemeentewet
Uitgevers-Maatschappij, 1930
 Buku Teks