Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Hukum jaminan di Indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan
Liberty Offset, 2001
 Buku Teks
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Hukum jaminan di Indonesia: pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan
Liberty Offset Yogyakarta, 2011
 Buku Teks
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Hukum jaminan di Indonesia: pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan
Liberty, 2003
 Buku Teks
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Hukum jaminan di Indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan
Liberty, 1980
 Buku Teks
Hartono Hadisoeprapto
Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan
Liberty, 1984
 Buku Teks