Gillis, Steven
Kindertaalverwerving : een handboek voor het Nederlands / S. Gillis
Martinus Nijhoff, 2000
 Buku Teks
Roorda, T., author
Kitab Toepah, een Javaansch Handboek voor het Mohammedansche Recht
E.J. Brill, 1895
 Buku Klasik
Monchy, S.J.R. de
Handboek voor het Nederlandse provincierecht / S.J.R. de Monchy
W.E.J. Tjeenk Willink, 1976
 Buku Teks
Telders, B.M. (Benjamin Marius), 1903-1945, author
Nederlandsch octrooirecht handboek voor praktijk
Martinus Nijhoff, 1946
 Buku Teks
Renkema, J.
Schrijfwijzer handboek voor duidelijk taalgebruik
s-Gravenhage Staatsuitgeverij 1982
 Buku Teks