Saleh Adiwinata, author
Pengertian hukum adat menurut undang-undang pokok agraria
Alumni, 1976
 Buku Teks
H. Hilman Hadikusuma, author
Pokok-pokok pengertian hukum adat
Alumni, 1980
 Buku Teks
Printono, author
Undang-undang pokok agraria
Dua-R, s.a.
 Buku Teks
Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author
Hak pengelolaan menurut sistem U.U.P.A ( Undang-Undang Pokok Agraria)
Mandar Maju, 1994
 Buku Teks
Kitab undang-undang hukum perdata dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan
 Buku Teks