Soerjono Soekanto
Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum
Alumni, 1979
 Buku Teks
Soerjono Soekanto
Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum
Citra Aditya Bakti, 1989
 Buku Teks
Soerjono Soekanto
Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum
Citra Aditya Bakti, 1991
 Buku Teks
Soerjono Soekanto
Pokok-pokok sosiologi hukum
Rajawali, 1980
 Buku Teks
Johnson, Alvin S.
Sosiologi hukum: Sosiology of law
Rineka Cipta, 2004
 Buku Teks