Maqamat dalam dunia tasawuf
 Artikel Jurnal
Tasawuf dan pengentasan kemiskinan
 Artikel Jurnal
Nurwahidin, author
Tasawuf for all : kajian tasawuf sederhana, ringkas untuk segala kalangan
Midada Rahma Press, 2011
 Buku Teks
Berbagai pendekatan dalam mengkaji tasawuf
 Artikel Jurnal
Praktik tasawuf dalam muhammadiya : sebuah pengalaman lapangan
 Artikel Jurnal