Ohorella, G.A. (Gamar Azaini), author
Sejarah lokal peranan rakyat Besuki (Jawa Timur) pada masa perang kemerdekaan 1945-1950
Depdiknas , 2001
 Buku Teks
Peranan wanita Indonesia di masa perang kemerdekaan 1945-1950
oleh Nana Nurliana ... [and others]
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986
 Buku Teks
Peranan rakyat tirtinirmolo, Kabupaten Bantul pada masa perang kemerdekaan II tahun 1948-1949
 Artikel Jurnal
Peranan sub wherkreise (SWK) 101 pada masa perang kemerdekaan kedua di DIY: suatu kajian sejarah lisan
 Artikel Jurnal
Peranan sub wehrkreise 103-A pada masa perang kemerdekaan kedua di Sleman Barat: Suatu kajian sejarah lisan
 Artikel Jurnal