Koes Irianto
Mikrobiologi: menguak dunia mikroorganisme; Jilid 2
Yrama Widya, 2006
 Buku Teks
Koes Irianto
Mikrobiologi: menguak dunia mikroorganisme; Jilid 2
Yrama Widya, 2006
 Buku Teks
Pelczar, Michael J.
Dasar-dasar mikrobiologi 1
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008
 Buku Teks
Pelczar, Michael J.
Dasar-dasar mikrobiologi = Elements of microbiology
UI-Press, 1988
 Buku Teks
Pelczar, Michael J.
Dasar-dasar mikrobiologi = Elements of microbiology
UI-Press, 2006 ; 2013
 Buku Teks