Kuntowijoyo, 1943-2005, author
Mantra pejinak ular
Kompas, 2000
Buku Teks
Mantra
[publisher not identified], [date of publication not identified]
Naskah
R. Hadipranoto, author
Ular-ular Basa Jawi
Hien Hoo Sing, 1978
Buku Klasik
Juhriah, author
Siluman ular
Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2010
Buku Teks
Anindita S. Thayf., author
Ular tangga
Gramedia Pustaka Utama, 2018
Buku Teks
<<   1 2 3   >>