Amir Hamzah
Setanggi Timur
Dian Rakyat, 1984
 Buku Teks
Amir Hamzah
Setanggi Timur
Balai Pustaka , 1959
 Buku Teks
Setanggi Timur
dikumpulkan oleh Amir Hamzah
Dian Rakyat, 1993
 Buku Teks
Burung Indonesia Timur
penyusun, Asep Sunjaya Adhikerana ...[et al.]
Lembaga Biologi Nasional-LIPI, 1986
 Buku Teks
Eddy Y. Slamet
Profil kependudukan Jawa Timur
LD FE UI, 1986
 Buku Teks