Berger, Peter L.
Humanisme sosiologi
Inti Sarana Aksara, 1985
 Buku Teks
Boisard, Marcel A.
Humanisme dalam Islam
Bulan Bintang, 1980
 Buku Teks
Makdisi, George A.
Cita Humanisme Islam
Serambi Ilmu Semesta, 2005
 Buku Teks
Makdisi, George A.
Cita Humanisme Islam
Serambi Ilmu Semesta, 2005
 Buku Teks
Nawang Sayekti
Humanisme dalam Ogawa Mimei
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
 UI - Skripsi (Membership)