Thompson, Frank J., author
Classics of public personnel policy
Thomson - Wadsworth, 2003
 Buku Teks
Classics of public administration
Wadsworth/Thomson Learning, 2004
 Buku Teks
Shafritz, Jay M., author
Classics of public administration
Wadsworth/Thompson Learning, 2004
 Buku Teks
Public Personnel Administration
Prentice-Hall, 1990
 Buku Teks
Stahl, O. Glen
Public personnel administration
Harper ,
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>