Baharuddin Zainal, author
Manusia dalam pergolakan : satu analisa dan tafsiran novel-novel Indonesia, 1966-1971
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1972
 UI - Skripsi (Membership)
Lelaki di simpang jalan : dan bunga rampai cerita pendek Filipina / Penyunting : F. Sionil Jose ; Penerjemah : S. Maimun
Yayasan Obor Indonesia, 1988
 Buku Teks
Suratman Markasan, author
Tiga lelaki / Suratman Markasan
Pustaka Nasional, 2005
 Buku Teks
Eka Kurniawan, translator
Lelaki harimau
Gramedia Pustaka Utama, 2016
 Buku Teks
Ibuku lelaki : cerita cinta melampaui tubuh
dikumpulkan dan disunting oleh Wisesa Wirayuda
Suara Kita, 2015
 Buku Teks
Djenar Maesa Ayu, author
Cerita pendek tentang cerita cinta pendek : kumpulan cerpen
Gramedia Pustaka Utama, 2006
 Buku Teks