Al-hakim Al-Tirmidzi
Mata air kearifan : Mereguk ilmu para wali Allah / Al-hakim Al-Tirmidzi.
Serambi Ilmu Semesta, 2006
 Buku Teks
Polanyi, Michael, author
Segi tak terungkap ilmu pengetahuan
Gramedia , 1996
 Buku Teks
Montefiore, Simon Sebag, author
Stalin: kisah-kisah yang tak terungkap
Pustaka Alvabet, 2011
 Buku Teks
Lulu Oktaviana, author
Izis dalam teks drama Taufiq Al-Hakim dan mitologi Mesir = Izis in Taufiq Al-Hakim's text drama and Egyptian mythology
2018
 UI - Skripsi (Membership)
Desi Isnaeni Nurhanifah, author
Tema penciptaan dunia dalam cerpen Wa K nat al-duny karya Taufiq Al-Hakim = Theme of the creation of the world in Wa K nat al-duny by Taufiq Al-Hakim
2018
 UI - Skripsi (Membership)