Luwarsih Pringgoadisurjo
Menyongsong badai
Pustaka Jaya, 1982
 Buku Teks
Makmur Hendrik
Melintas Badai
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981
 Koleksi Publik
Makmur Hendrik
Melintas Badai
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981
 Buku Teks
Hadi Susanto
Tuhan pasti ahli matematika
Bentang, 2015
 Buku Teks
Norsiah M.S.
Detik-detik berlalu .../Norsiah M.S.
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 1994
 Buku Teks