Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Karim Shariff
Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966
499.28 KAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mohd. Kasim Bin Talib
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1960
499.3 MOH k I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Asmah Haji Omar, author
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia,, 1976
499.307 OMA t (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kats, J.
Weltevreden: N.V.Boekh Visser & Co, 1921
BLD 499.25 KAT s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mintz, Malcolm W.
Singapore:: EPB, 1993
499.282 MIN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ismail bin Dahaman
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka , 2000
499.211 ISM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mohd. Kasim Bin Talib
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1962
499.3 MOH k II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Othman bin Sulaiman
Petalaing Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia: Pelanduk Publications, 1980
499.288 OTH m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya , 2005
499.28 UNI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>