Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Achutegui, Pedro S. De
Manila: Ateneo de Manila, 1966
272 ACH r (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manila: Ateneo de Manila University, 2002
320.955 9 POL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manila: Ateneo De Manila, 1982
959.9 PHI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kunio, Yoshihara, author
Manila: Ateneo de Manila University Press , 1985
338.959 9 KUN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Manila: Ateneo De Manila University Press, 1976
301.599 MOD (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cannell, Fenella
Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1999
275 CAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cushner, Nicholas P., author
Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1966
910.09 CUS i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
ABSTRAK
symmetry groups play an important role in tiling theory. Certain classes of tilings are studied and characterized based on the symmetries they contain. moreover, the construction of symmetrically colored riling, which is a problem addressed in color symmetry, relies on the symmetry groups of the corresponding uncolored tiling. in...
Manila: Ateneo de Manila University Loyola Schools, 2006, {s.a}
500 LSR
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
paano be natin hinahawakan ang panahon? sa ilang salisik as Sasyolohiya at lingguwistika, makikita ang pangkatuklas sa iba't ibang tanaw sa nagdaan at sa hinaharap ng iba't ibang kultura. sa sanaysay na ito, susubuking siyasatin ang isa sa mga kututubo nating sipat sa panahon sa pamamagitan ng pagbasa sa isang...
Manila: Ateneo de Manila University Loyola Schools,
100 LSR
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library