Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8729 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shellabear, W. G.
Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1989
899.28 SHE s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mu`jizah, author
ABSTRAK
Surat Melayu beriluminasi dipakai sebagai alat komunikasi untuk diplomasi oleh raja di Nusantara sejak tahun 1615, di antaranya oleh Raja Iskandar Muda, Aceh, kepada Raja James I di Inggris. Persuratan ini terus dipakai dan berkembang di beberapa kerajaan di Nusantara yang memiliki tradisi tulis, yakni Aceh, Riau, Lingga, Johor-Pahang, Trengganu,...
2006
D1830
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ding, Choo Ming, author
Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999
809.892 87 DIN r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Selangor: Pusat Pengajian Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu. UKM, 2003
808.8 Per
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rahman bin Haji Mohammad
Kuala Lumpur: Oxford University, 1964
899.33 ABD d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Perpustakaan Nasional RI , 2002
899.28 HIK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jamilah haji Ahmad
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981
899.28 JAM h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979
899.28 DOK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lanang, Tun Seri
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, 1993
899.28 LAN s (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
History of Rokan Kingdom in the 16th centur...
Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996
398.215 ASA (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>