Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 102825 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Sjalabi, author
Jakarta: Djajamurni, 1970
297.09 SJA st II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ansary, Tamim, author
Jakarta: Zaman, 2009
297.122 ANS d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tamin Ansary, author
Jakarta: Serambi, 2018
297.122 ANS dt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lik Arifin Mansurnoor, author
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
297.095 9 LIK i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Shushtery, A. M. A.
Bangalore: The Bangalore Press, 1954
297.09 SHU o
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Birge, John Kingsley
London: Hartford Seminary Press, 1937
297.4 BIR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jalaluddin Rakhmat, author
Bandung: Misykat, 2015
297.4 JAL m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Sjalabi, author
Jakarta: Djajamurni, 1960
297.09 SJA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Buku ini mengenai sejarah umat Islam yang disusun oleh penulis sejak tahun 1939. Buku ini dijadikan dalam empat jilid, antara lain berisi mengenai keadaan tanah Arab, ilmu bumi, keturunan penduduknya, kehidupannya, hasil bumi, pekerjaan, agama dan adat istiadat. Selain itu dijelaskan pula mengenai tarikh hidup dan perjuangan Nabi Muhammad di...
Bukittinggi; Djakarta: N.V. Nusantara, 1958
K 297.09 ABD s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>