Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2328 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marquez, Gabriel Garcia, author
Taibei : Yun Chen Wen Hua, 1928
SIN 895.13 MAR a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mushanokoji, Saneatsu, author
Tokyo: Hokuseido Press, 1967
859.63 MUS l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Beijing: Zhongguo Shangye Chubanshe, 2001
SIN 330.951 RUS
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ai, Qing, author
Ben shu nei rong bao gua : tou ming de ye, lu di, da yan he -- wo de bao mu, tai yang, sheng ming, xiao, bei fang, wo ai zhe tu di deng...
Changchun Shidai: Shi dai wen yi chu ban she, 2001
SIN 895.101 AIQ a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Paramita Eka Dewi, author
Skripsi ini membahas mengenai sejarah Ai Qing sebagai penyair Cina dan juga menganalisis mengenai metafora yang digunakan Ai Qing dalam penulisan puisipuisinya Mei de Duihua, Wo Ai Zhe Tudi, Yi Ge Hei Ren Guniang Zai Gechang, dan Guayu Yanjing. Skripsi ini ditulis berdasarkan metode penulisan deskriptifanalitis. Hasil penulisan skripsi adalah...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S12965
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Xiang Kang: Guoli Zhong Yang Tu Shu Guan Chuban She,, 1986
SIN 895.130 8 AIQ
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wu, Bin, author
Xian Shanxi: Renmin Chubanshe, 1998
SIN 951.056 WUB z I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Chu, Xiao Gai
Chengdu: Sichuan Wenyi Chubanshe, 2002
SIN 306.951 CHU s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Si, Ma Qian, author
Gui Zhou Guizhou Renmin Chubanshe 2001
SIN 951 S 193 s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Qin, Meng-jun, author
Taiabei Shi: Shui Yun Qi Wenhua, 1994
SIN 157 QIN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>