Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9832 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Asser, C. (Carel), 1843-1898, author
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1912
BLD 349.492 ASS h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Aquine, Bewerkt
Boekhandel: Cuyk aan de Maas Van Linderts , 1923
189 AQU gz
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Groenman, Sj. (Sjoerd), author
Assen: Van Garcum , 1956
301 GRO m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Horringa, D.
Assen Gorcum [t.th.]
331 H 318 m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Plank, P. H. van der
Muiderberg: Dick Coutinho, 1985
BLD 439.31 PLA t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Vredenbergt, Jacob, author
Jakarta: Gramedia, 1985
001.42 VRE it
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Vollmar, H.F.A. (Hendrik Frederik Arnold)
Contents: 1. Recht en burgerlijk recht in het algemeen ; 2. Personen en familierecht ; 3. Zakenrecht ; IV. Erfrecht ; V. Verbintenissenrecht ; VI. Bewijsrech...
Zwolle: Tjeenk Willink, 1955
K 347 VOL i
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Beusekom, Johan Van
Inhoud : Hoofdstuk I : naam, instelling en grondgebied Hoofdstuk II : De inrichting en samentelling van de provinciale besturen Hoofdstuk III : Het provinciaal personeel Hoofdstuk IV : De vergaderingen van den provincialen raad en het college van gedeputeerden Hoofdstuk V : De bevoegheden en verplichtingen van de provinciale besturen Hoofdstuk VI : De provinciale...
Groningen: J. B. Wolters, 1933
K 352.091 BEU i
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Monks, F. J., author
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
155 MON p
Koleksi Publik  Universitas Indonesia Library
cover
Apeldoorn, L.J. van, author
Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
340 APE p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >>