Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 113329 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ismail Ja`kub, author
Djakarta: Bintang , 1963
297.099 2 JAK s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Putuhena, M. Shaleh, author
Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi (LKiS), 2007
297.352 PUT h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Sjalabi, author
Jakarta: Djajamurni, 1960
297.09 SJA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gibb, Hamilton A.R., Sir, author
Jakarta: Bhratara, 1960
297.9 GIB i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
A. Latif Osman, author
Jakarta: Widjaya, 1952
297.09 LAT r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Medan: Islamyah, 1952
297.09 HAM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
A. Latif Osman, author
Jakarta: Widjaya, 1961
297.09 LAT r I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Buku ini memuat sejarah umat Islam dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Di dalam buku ini dijelaskan tentang kepercayaan pada jaman purbakala, pengaruh Hindu dan Budha, tersebarnya agama Islam di negeri Melayu, kerajaan Islam pertama, kerajaan Islam Malaka, menyambut Islam di tanah Jawa, kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di...
Bukittinggi: Nusantara, 1961
K 297.09 ABD s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Buku ini mengenai sejarah umat Islam yang disusun oleh penulis sejak tahun 1939. Buku ini dijadikan dalam empat jilid, antara lain berisi mengenai keadaan tanah Arab, ilmu bumi, keturunan penduduknya, kehidupannya, hasil bumi, pekerjaan, agama dan adat istiadat. Selain itu dijelaskan pula mengenai tarikh hidup dan perjuangan Nabi Muhammad di...
Bukittinggi; Djakarta: N.V. Nusantara, 1958
K 297.09 ABD s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Chaldun, Ibn, author
Djakarta: Tintamas, 1955
297.01 KHA f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>