Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8241 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Focquenbroch, godschalck willem van
Hasselt : Uitgeverij Heideland, 1966 c
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Mooij, Antoine Willem Michiel
thesis mengenai bahasa dan psiko analisa, sebuah kajian psikolinguisti...
Amsterdam : Boom Meppel, 1975
BLD 401 MOO t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Horst, Guus Ter
informasi yang dibuat dalam rmemenuhi permintaan untuk perawatan gig...
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1984
BLD 617.6 HOR i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Schoonheyt, Louis Johan Alexander
Inhoud : 1. Algemeen anthropologisch overzicht, in het bijzonder van Nederlandsch-Indie 2. Overzicht van reeds op Java verrichte anthropologische onderzoekingen. Opzet van het eigen onderzoek 3. Resultaten van het somatoscopisch onderzoek 4. Resultaten van somatometrisch onderzoek 5. Algemeene beschouwingen en conclusie...
Batavia-C: Drukkerij Visser, 1937
K 599.97 SCH b
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Tervooren, Eduard Pieter Marie
's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1957
BLD 336.01 TER s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hylkema, S.
Buku ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang di pegunungan dan tentang orang-orang yang ada di Irian khususnya Irian Barat dalam penceritaan berbahasa Belanda...
s'-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1974
BLD 572 HYL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mathijsen, A.
[T.t.]: [t.p.], 1913
TI 899.231 M 20
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gosses, I.H.
Inhoud : - De Romeinen in de Nederlanden - De Nederlanden als deel van het Frankische rijk - De Nederlanden als deel van het duitsche rijk - De ontvoogding der kleine vorsten - Het ontstaan van bestendige machtsverhoudingen - Staats en rechtsinstellingen der territorien omstreeks 1300 - Zelfstandige vorsten en gewesten - Nederland tegenover en onder het bourgondische...
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1947
K 320.949 2 GES h
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>