Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 793 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chen, Changlai, author
Shanghai: Huadong Shifan Daxue Chubanshe, 2002
SIN 495.1 CHE x
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yan ji, Yan bian ren min chu ban she
R 495.103 XIA
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Li, Xingjian
Ben zi dian shou lu le " xian dai han yu tong yong zi biao " quan bu 7000 ge tong yong zi he yi bu fen xian dai han yu zhong neng jian dao er you bu shi fen sheng pi de zi. zai zheng bian wai shou lu...
Beijing: Yu wen chu ban she, 1998
R SIN 495.13 LIX x (1)
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 2000
R SIN 495.1 XIA
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Zhao, Dongyang, author
Jilin: Yanbian Renmin Chubanshe, 2001
SIN 495.15 Z 161 x (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Beijing: Yuyan Wenhua Daxue, 1995
R 495.13 DIC
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Shanghai : Han yu da ci dian chu ban she, 2000
R SIN 495.103 XIA x I
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Lu, Shuxiang
Beijing: Shangwu Yinshuguan, 2002
SIN 495.15 LUS x
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>