Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2745 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zeitlin, Irving M., author
Cambridge, UK: Polity Press, 2007
297.64 ZEI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ridla, Muhammad Rasyid
Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983
297.211 RID at
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
al-Hamidi, Muhammad al-Hasyimi, author
Jakarta : Rabitha Press, 2006
297.63 MUH mt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Watt, William Montgomery, author
Depok : Mushap, 2006
297.09 WAT m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Watt, William Montgomery, author
Oxford: Clarendon Press, 1962
297.63 WAT m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Naskah ini berisi ringkasan teks Babad Muhammad, tanpa keterangan tentang naskah mana yang diringkas. Ringkasan dibuat oleh Mandrasastra pada tahun 1940 di Yogyakarta atas perintah Pigeaud. Naskah babon terdiri atas 11 pupuh dengan urutan sebagai berikut: asmaradana; sinom; pangkur; mijil; asmaradana; pangkur; durma; asmaradana; sinom; pangkur; dan asmaradana. Naskah yang...
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
CI.12-A 42.01
Naskah  Universitas Indonesia Library
cover
Watt, William Montgomery, author
Oxford : At The Clarendon Press, 1956
297.635 WAT m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
London: Oxford University Press, 1955
297.63 LIF
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ali, author
London: Casell, 1950
297.63 ALI l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Mun`im Al-Hafni, author
Jakarta: Noura Books, 2014
R 297.63 ABD e
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>