Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Inhalts -Übersicht - Verzeichnis der Abkürzungen - Verfassungsgeschichtlicher Überblick - Text der Bundes verfassung - Sachregister - Amtliche Veröffentlichungen über die Bundesverfassung, ihre Änderungen, sowie verw orfene Verfassungsvorlagen...
Swiss: Schweizerischen Bundeskanzlei, [date of publication not identified]
K 342.949 4 BUN
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Abraham, Hans Jurgen
InhaltsÜbersicht 1.Die gruudrechlc 2. Der bund und die linder 3. Der bundesrat 4. Der bundesprasident 5. Die gesetzgebung des bundes 6. Die ausfUhrung der bundesgeselze und die bundesverwattung ...
Hamburg: Hansischer Gildenverlag, 1950
K 342.943 ABR k
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Logemann, J. H. A. (Johann Heinrich A.), 1892-1969
Buku ini merupakan terjemahan dari Ichtisar het staatsrecht van Indonesie. Di dalam buku ini penulis menjelaskan antara lain tentang negara sebagi organisasi, kekuasaan negara dan susunan masyarakat, hukum tatanegara, administrasi Hindia Belanda, pengadilan Hindia belanda, desentralisasi, UUD 1945, administrasi Jepang, administrasi republik, RIS, pembentukan negara kesatuan, dan lain-lai...
Jogjakarta : Gadjah Mada, [date of publication not identified]
K 342.598 LOG i I
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Polak, M.V. (Max Valentijn), 1899-
Inhoud : Deze schets lag in 1940 voor publicatie gereed, toen de oorlog uitbrak en aan iedere verdere werkzaamheid in die richting een einde maakte. De auteur in dit boek beschrijft : - De grondwet - De territoriale bevoegdheidsverdeeling : de verhouding unie-deelstaten - Partijwezen - Grondwet der vereenigde staten van Amerik...
Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1946
K 342.73 POL s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Pot, C.W. Van Der
Dit boek is bedoeld als een stelselmatige beschrijving en ver-klaring van het Nederlandsche strafrecht. Het (straf)recht is op toepassing gericht, het is eerst volledig in toepassing. Het is daarom niet slechts om practische redenen, maar het lijkt mij ook om den aard van het strafrecht wetenschappelijk verantwoord, dat in dit...
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1968
K 342 POT h
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Pompe, W.P.J.
Dit boek is bedoeld als een stelselmatige beschrijving en ver-klaring van het Nederlandsche strafrecht. Het (straf)recht is op toepassing gericht, het is eerst volledig in toepassing. Het is daarom niet slechts om practische redenen, maar het lijkt mij ook om den aard van het strafrecht wetenschappelijk verantwoord, dat in dit...
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1953
K 342 POM h
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Buijs, Johan Theodoor, 1828-1893
De auteur van dit boek uit te leggen en te bekritiseren over de grondwet...
Arnhem: P. Gauda, 1883
K 342.949 2 BUI g
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Bannier, G.W.
Dit boek bevat de tekst van de opeenvolgende grondwetten sinds 1795 en met andere state documenten, historische verslagen, en eeinige Tabellen. inhoud : Hoofdstuk I : De Staatsregeling van 1798 Hoofdstuk II : De Staatsregeling van 1801 Hoofdstuk III : De Staatsregeling van 1805 Hoofdstuk IV : De Constitutie van 1806 Hoofdstuk V : De inlijving...
Zwolle: N.v. uitgevers-maatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, 1936
K 342.024 92 BAN g
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Levinson, Sanford, author
Oxford: Oxford University Press, 2013
342.73 LEV f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Soehino, author
Yogyakarta: Liberty, 1998
320 SOE i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library