Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3212 dokumen yang sesuai dengan query
cover
New York : McGraw-Hill, 1993
R 720.3 DIC (1)
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Kurian, George Thomas, author
Covers a range of terminology from all areas of business including management, strategy, finance, human resources, economics, marketing, sales, insurance, and international business. This book explains accounting rules, legal terminology, slang and buzzwords, management theories, historical figures, economic concepts, performance metrics...
New York: [American Management Association, ], 2013
e20437306
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Chicago ; London: University of Chicago Press, 1991
R 201.3 BON d
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Burton, Philip E., author
New York: Garland STPM Press, 1982
R 004.103 BUR d
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Harlow, Essex: Longman Current Affairs, 1992
291.650 3 CON
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ben shu shi zhuan ye xing, shi yong min sheng ji xin ying xing jian gu de jing ji lei shuang yu gong ju shu, qi nei rong han gai cai zheng, jin rong, shui wu, bao xian, wai mao, zheng quan, hui ji, shen ji, tong ji, gong shang...
Shanghai: Shanghai Shensong Lixin Uinshua chang, 2002
R SIN 403.657 CHE y
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Balai Pustaka, 2000
R 536.703 KAM
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Watson, Donald, author
London: Andre Deutsch, 1995
R 615.503 WAT d
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Rahway, N.J.: Merck, 1989
R 615.3 MER
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>