Buku Klasik :: Back

Buku Klasik :: Back

Verzameling van zedelijke verhalen

Winter, C.F. (Carel Frederik); (Landsdrukkerij, 1895)
URI : http://lontar.ui.ac.id/detail?id=20451892&lokasi=lokal
 Abstract
Berisi cerita pendek dengan judul sebagai berikut:1. Allah; 2. Bapa kang ambek becik; 3. Sadulur lanang lan sadulur wadon; 4. Udan; 5. Kumandhang; 6. Kembang; 7. Jeruk; 8. Nangka; 9. Sarangan; 10.Kemiri kang durung dionceki; 11. Uwit dhuwur; 12. Gogodhongan Adi; 13. Jamur; 14. Uwit waluh lan uwit elo 15. Uwit elo lan uwit lateng; 16. Uwit elo; 17. Sawah; 18. Wuwulening pari; 19. Kadhele; 20. Kacang ruji; 21. Jago; 22. Babon; 23. Susuh gedhe; 24. Tawon; 25. Jaran colongan; 26. Sapi gedhe; 27. Bial; 28. Kethek; 29. Bruwang Gedhe; 30. Macan; 31. Singa; 32. Mutyara; 33. Watu; 34. Kandhi kebak isi lemah; 35. Patamanan; 36. Roti; 37. Daging sairis; 38. Isarat; 39. Wesi lapising tracak jaran; 40. Pakuning lapis tracak jaran; 41. Sulinging wong angon; 42. Kasanging wong priman; 43. Sapu sada; 44. pangilon; 45. Gambar; 46. Talekem emas; 47. Kanthong wadhah dhuwit; 48.Reyal; 49. Talekem kang angeram-erami; 50. Pangeran kang andodonga; 51. Bocah tukang gawe tanggok; 52. Pambelah bocah; 53. Bocah picak; 54. Wong gawe areng lan wong mutih; 55. Wong juru giling lan kuldine; 56. Germa lan asune; 57. Prawan bangsa gedhe kang ambek ladak; 58. Memedi; 59. Khaji; 60. Ajar; 61. Warisan; 62. Eseme wong arep mati; 63. Mitra kang kongsi tumeka ing jaman kailangan; 64. Uwit dhuku gedhe; 65. Gowok; 66. Jendral; 67. Manggis; 68. Dhuwet; 69. Sarangan; 70. Jeruk keprok; 71. Tanduran emas; 72. Jawawut; 73. Waluh; 74. Kobis; 75. Kayu rencek lan menthong; 76. Tatal sembretan; 77. Kembang regula lan tawon; 78. Babon; 79. Manuk dara; 80. Manuk kadhali; 81. Manuk prenjak; 82. Manuk jaka tuwa; 83. Jaran tunggangan becik; 84. gentha; 85. Manu kuthilang; 86. Belo; 87. Wedhus lanang; 88. Menjangan; 89. Iwak gurameh; 90. Srengenge; 91. Lintang kang becik dhewe; 92. Gelap; 93. Cundhuk mentul; 94. Sembagi; 95. Pangilon; 96. Ali-ali kang ngyungyunake; 97. Takwa anyar; 98. Jas; 99. Trumpah; 100. Paku.
 Digital Files: 1
Shelf
 BKL.1158_CL95_Verzameling_van_zedelijke_verhalen.pdf ::
 Metadata
Call Number : BKL.1158-CL 95
Author :
Subject :
Publishing : Batavia: Landsdrukkerij, 1895
Cataloguing Source : LibUI jav rda
Language : jav
Content Type : text(rdacontent)
Media Type : unmedited (rdamedia); computer (rdamedia)
Carrier Type : volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Edition :
Physical Description : 216 pages; 19 baris/hlm.; 21cm
General Notes : Aksara jawa
Original Version Notes :
Holding Institution : Universitas Indonesia
Location : Perpustakaan UI, Lantai 2
  • Availability
  • Review
  • Cover
Call Number Barcode Number Availability
BKL.1158-CL 95 01-10-07043291 TERSEDIA
Review:
No review available for this collection: 20451892