Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Sumbangan pendidikan dalam memperkasakan Tamadun Bangsa perspektif Islam

([Publisher not identified] , [Date of publication not identified] )

 Abstrak

Pendidikan berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai sebuah masyarakat ; dan begitu juga sebaliknya, pendidikan boleh menjadi punca kekeliruan dalam sebuah masyarakat. Pendidikan dapat membantu pertumbuhan sahsiah dan menyemai jati diri seseorang individu. Artikel ini bertujuan membicangkan pemdidikan dalam islam dan peranannya dalam memperkasakan tamadun sebuah bangsa. Pendidikan islam mempunyai kekuatannya yang tersendiri karena dengannya kita berupaya meletakkan asas yang kukuh dalam pembinaan tamadun manusia yang cemerlang dalam aspek duniawi juga ukhrawi. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengulurkan aspek pendidikan dalam pembinaan tamadun manusia, bahkan penurunan Al-Qur'an itu sendiri bermatlamat untuk mendidik manusia. Begitu pula dengan hadisth dan sunnah rasullah, banyak daripada riwayat-riwayat baginda yang menjurus kepada kepentingan pendidikan dalam memperkasakan tamadun ummah, dan dikuatkan lagi dengan beberapa contoh tindakan yang baginda laksanakan dalam menggunakan umat islam untuk mencintai ilmu pengetahuan.

 Metadata

No. Panggil : SOS 5:1 (2012)
Subjek :
Sumber Pengatalogannone
ISSN19790112
Majalah/JurnalSosio Humanika : Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan 5(1) Mei 2012. Hal: 107-122
Volumenone
Tipe Konten none
Tipe Media none
Tipe Carrier none
Akses Elektronik none
Institusi Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan Universitas Indonesia, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
SOS 5:1 (2012) TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20407922