Buku Klasik :: Kembali

Buku Klasik :: Kembali

Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land-en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap / door W.C. Muller

Muller, W.C.; (Martinus Nijhoff, 1927)

 Abstrak

Do indeeling van dit Tweedo Supplement is geheel gelijk aan die van den Catalogue von 1908 en het daarop in 1915 gevolgde Eerste Supplement Alteon in bij de rubriek Tijdschriften en Periodieken de afdeeling Regeeringsgegeveiis samengesmolten met de afdeelingeu Tydachriften in het Nederlandsch en Tijdsohriften in vreemdo talen ; vorder werd een uieuwe rubriek. Algemeeno Bibliotheek'' toegevoegd, thans nog van geringen ornvang, doch voor geleidelijke uitbreiding vatbaar. Aangezien de praktijk lieeft uitgewezen, d a t do dubbele Registers der vorige uitgaven bij do raadpleging moeilijkheden opleverden, is bij dit Supplement volstaan met e'e'n Alphabetisch Registerg. Het is volhaast ovorbodig aan to teekenen, dat de drie voorloopige opgnven van aanwinsien dor Bibliothook, welke sodert do verscbijning van hot Borate Supplement, rosp. in 1916, 1919 en 1922, in d r u k werden uitgegeven, thans waardoloos zijnijgoworden, aangezen deze opgaven, vermeerderd met do aanwinsten tot ult. 1925. Tweedo Supplement zijn verwerkt.

 File Digital: 1

Shelf
 catalogus der koloniale bibliotheek.pdf :: Unduh

 Metadata

Jenis Koleksi : Buku Klasik
No. Panggil : K 016.922 MUL c
Entri utama-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927
Sumber Pengatalogan: none
Tipe Konten: none
Tipe Media: none
Tipe Carrier: none
Catatan Umum:
Deskripsi Fisik: viii, 458 p. ; 25 cm.
Lembaga Pemilik: Universitas Indonesia
Lokasi: Perpustakaan UI, Lantai 2, Ruang naskah
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
K 016.922 MUL c 01-14-000649 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20393769
Cover