Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2691)

 Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2691)

050 DST
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
520 BIR
Jakarta: Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,