Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Naskah (3516)
Cariyosipun Tatingalan Tentonseteleng Betawi Kala ing Tahun 1865
Author : Djatmika
Call Number : BKL.1119-LL 146
Publisher : Ter Lands-Drukkerij
Suluk Seh Tekawerdi
Author : No author
Call Number : PW.122-NR 7
Publisher : [s.n.]
Lelangen Topeng: Lampahan Tri Raja Wiwaha
Author : Bandara Pangeran Arya Adiwinata
Call Number : BKL.1118-WY 63
Publisher : Mardi Mulya
Serat Wawasan Candrasangkala Darma Sri Wedhar Jilid II
Author : Karta Asmara
Call Number : BKL.1117-PW 176
Publisher : Sumadidjaja; Djawi
Pasamuwan Ringgit Purwa Lampahan Partakrama
Author : No author
Call Number : BKL.1116-WY 62
Publisher : [s.n.]
Kartawiyoga
Author : Ki Redi Tanaya
Call Number : BKL.1115-WY 61
Publisher : Bale Pustaka
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox